Červenec 2013

Fashion 8

21. července 2013 v 21:43 | Kristin_xP

Fashion 7

21. července 2013 v 21:42 | Kristin_xP

Fashion 6

21. července 2013 v 21:41 | Kristin_xP

Fashion 5

21. července 2013 v 21:41 | Kristin_xP

Fashion 4

21. července 2013 v 21:40 | Kristin_xP

Fashion 3

21. července 2013 v 21:40 | Kristin_xP

Fashion 2

21. července 2013 v 21:39 | Kristin_xP

Fashion 1

21. července 2013 v 21:39 | Kristin_xP

Ended up loving too much

19. července 2013 v 16:03 | Kristin_xP |  Videos

I guess my love wasn't enough to keep you

19. července 2013 v 16:02 | Kristin_xP |  Videos

Photoshoot Avril Lavigne 7

19. července 2013 v 15:51 | Kristin_xP |  Avril Lavigne

Photoshoot Avril Lavigne 6

19. července 2013 v 15:49 | Kristin_xP |  Avril Lavigne

Photoshoot Avril Lavigne 5

19. července 2013 v 15:46 | Kristin_xP |  Avril Lavigne

Photoshoot Avril Lavigne 4

19. července 2013 v 15:45 | Kristin_xP

Photoshoot Avril Lavigne 3

19. července 2013 v 15:44 | Kristin_xP |  Avril Lavigne

Photoshoot Avril Lavigne 2

19. července 2013 v 15:42 | Kristin_xP |  Avril Lavigne

Photoshoot Avril Lavigne

19. července 2013 v 15:42 | Kristin_xP |  Avril Lavigne

Photoshoot Anahí 8

19. července 2013 v 15:39 | Kristin_xP |  Anahí2

Photoshoot Anahí 7

19. července 2013 v 15:38 | Kristin_xP |  Anahí2

Photoshoot Anahí 6

19. července 2013 v 15:36 | Kristin_xP |  Anahí2